Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile

Archiwum

 

Terapia pedagogiczna

Zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym tj. usprawnienie deficytów rozwojowych. Wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci oraz wyrównanie braków lub też ...
/

Terapia logopedyczna

Terapię indywidualną rozpoczynamy diagnozą logopedyczną. Określamy w ten sposób zakres terapii. Każdy przedszkolak, który rozpoczyna indywidualną terapię logopedyczną ma zakładaną ...
/

Religia

Na wniosek rodziców w ramach planu zajęć przedszkolnych realizowana jest nauka religii. Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze ...
/
Skip to content