Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile

Podstawowe informacje o przedszkolu

 

Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile pod patronatem Ligi Ochrony Przyrody promuje w środowisku idee zdrowego modelu życia realizując program edukacji ekologicznej. Placówka rozwija indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci stosując nowatorskie metody pracy z dziećmi. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W przedszkolu funkcjonują grupy dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieciom proponuje się 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek, respektując zalecenia lekarzy dotyczące żywienia. Dzieci w naszym przedszkolu uczą się samodzielności, wspólnej, zgodnej zabawy, rozwijają umiejętności plastyczne, muzyczne, językowe, matematyczne, ruchowe i konstrukcyjne. Bawią się w ekologów i zdobywają dużą wiedzę o przyrodzie. Ćwiczą pamięć, uwagę i koncentrację. Uzyskują dojrzałość szkolną i osiągają znaczne sukcesy w dalszej edukacji. Uczestniczą w ogólnopolskich akcjach edukacyjnych: Góra Grosza, akcjach charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych, olimpiadach edukacyjnych, konkursach regionalnych i ogólnopolskich, wycieczkach przyrodniczych.

OSIĄGNIĘCIA

Dzieci biorą udział w: – Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej “Akademia Aquafresh”, Ogólnopolskim Programie mającym w założeniu dbanie o środowisko naturalne “Kubusiowi Przyjaciele Natury”; – realizacji programów edukacyjnych “Czyste powietrze wokół nas”, “Mamo, Tato – co Wy na to?”
Dzieci zdobyły: – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Anioły i aniołki bożonarodzeniowe”; – 4 wyróżnienia na ogólnopolskim konkursie plastycznym “Plastuś” zorganizowanym przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie; – III miejsce na szczeblu wojewódzkim w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Muzeum Okręgowe w Pile “Mój choinkowy anioł”, III miejsce w Konkursie ustanowionym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego “Bądź eko, działaj eko!”.
1.  Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
2. Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
3. Nauczyciele diagnozują i analizują własne zasoby i potrzeby.
4. W przedszkolu prowadzi się analizę zasobów środowiskowych oraz potrzeb środowiska na podstawie wcześniejszego planowania współpracy.
5. Podjęta współpraca ze środowiskiem jest podparta potrzebami, możliwościami i sytuacją społeczną dzieci przedszkolnych co zapewnia    atrakcyjną i aktywną realizację przyjętych programów.
6. Celowa i skuteczna współpraca przedszkola i środowiska lokalnego ma wpływ w szczególności na przyrost kompetencji dzieci.

Skip to content