Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile

Projekty UE

 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI – obiekty oświatowe w Pile

Projekt jest współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznymi mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

W ramach planowanych prac termomodernizacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Pile zostaną wykonane:

  • docieplenie stropodachu,
  • docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych,
  • docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych,
  • wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej,
  • wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.
Skip to content