Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile

Standardy Ochrony Małoletnich

 

DRODZY RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI

Informujemy, że zgodnie z art.10 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych ustaw ( Dz. U. z 2023 poz 1606) w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Pile rozpoczęliśmy pracę nad wprowadzeniem Standardów Ochrony Małoletnich. W przedszkolu powołany będzie zespół, w skład którego weszli pracownicy pedagogiczni, niepedagogiczni oraz rodzice. Dokument będzie zawierał zbiór zasad i procedur postępowania w przedszkolu, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego/ dziecka.

Kompletny dokument zgodnie z ustawą zostanie wdrożony do 15 sierpnia 2024r.

Skip to content