Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile

Zajęcia dodatkowe

 

W ramach podstawy programowej realizujemy zajęcia muzyczno-rytmiczne, zabawy terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; zajęcia artystyczno-plastyczne; zabawy z językiem angielskim; zajęcia teatralne; zajęcia przyrodniczo-badawcze, z zakresu matematyki, programowania, kreatywności i przedsiębiorczości; edukacja społeczna, kształcenie postaw moralnych, wychowanie do wartości.

Z Funduszu Rady Rodziców odbywają się cykliczne spotkania z RYTMIKĄ.

Nie znaleziono żadnych wpisów.
Skip to content