Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile

Ubezpieczenie na rok szkolny 2023/2024

 

W roku szkolnym 2023/2024 dzieci są ubezpieczone w INTER RISK TU SA. W załączeniu wszelkie niezbędne informacje związane z ubezpieczeniem:

Opłatę za ubezpieczenie uiszczamy w gabinecie nr 1 – u Pani Intendent, składka 47 zł, płatna do 29.09.2023 roku.

 

Opis ubezpieczenia 2023_2024

OWU EDU PLUS 2023

Postanowienia dodatkowe_2023

Zakres ubezpieczenia

Zasady zgłaszania świadczeń

Skip to content